Srovnání: podnikatelské úvěry

Jak srovnat podnikatelské úvěry?
Podnikatelské úvěry nabízí řada bank, ale i nebankovních společností. Abyste byli schopni si v nich udělat jakýsi pořádek a systém, musíte se nejdříve naučit rozeznávat alespoň základní druhy podnikatelských úvěrů. Dva nejzákladnější, které nabízí většina poskytovatelů úvěrů, jsou podnikatelské provozní a investiční úvěry.

Provozní podnikatelský úvěr je (jak už asi patrně předpokládáte z názvu) určen většinou jako výpomoc vaší aktuální finanční situace - například pro koupení nových pracovních aut. Investiční podnikatelský úvěr je výhradně účelový. To znamená, že musíte přesně doložit, na co peníze půjdou. Většinou se jedná o rozšíření výroby, nakoupení nových strojů, ale klidně i skoupení konkurenční firmy. Splatnost se zde pohybuje okolo 5 až 30 let. Příště probereme úrokové sazby a další poplatky spojené s podnikatelskými úvěry.